Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1797
Title: Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю
Other Titles: Украинский вектор в восточной политике Второй Речи Посполитой. Инкорпорация Восточной Галиции и полонизация украинского края
The Ukrainian vector in the East policy of the Second Polish Republic. Incorporation of Eastern Galicia and polonization of the local Ukrainians
Authors: Алексієвець, Микола
Парнета, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Алексієвець, М. Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю / М. Алексієвець, О. Парнета // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 155-170.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Друга Річ Посполита
зовнішня політика
інкорпорація
полонізація
українці
східногалицьке питання
Abstract: У статті висвітлюються малодосліджені проблеми українського вектора у східній політиці Другої Речі Посполитої та інкорпорації східногалицьких земель й полонізації українців краю.
В статье освещаются малоисследованные проблемы украинского вектора в Восточной политике Второй Речи Посполитой и инкорпорации восточногалицинских земель, полонизации украинского края.
The paper covers the little-investigated problems of the Ukrainian vector in the east policy of the Second Polish Republic as well as incorporation of Eastern Galician lands and Polonization of the local Ukrainians.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1797
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2011. Вип. 5, ч. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksijevecs.pdf449,39 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.