Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18236
Title: Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić
Authors: Kashuba, Oleksandra
Kravchuk, Tania
Turchyn, Andrij
Bibliographic description (Ukraine): Kashuba О., Kravchuk T., Turchyn A. Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić // Analele Universitatii Din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. 2020. Anul Xlii, N. 1-2. S. 80-89.
Issue Date: 2020
Keywords: dialect
grammar form
Ukrainian linguistic studies
dialect
formă gramaticală,
studii lingvistice asupra limbii ucrainene
Abstract: The article researches the problems of Ukrainian language studies in the scientific heritage of V. Jagić. Articles in German, reviews taken from the “Archive of Slavic Philology” and the works by V. Jagić were used as a source. The article characterizes the research directions of V. Jagić’s linguistic interests. It is found out that V. Jagić’s position in the Ukrainian question was two-faced. On the one hand, it was liberal; on the other hand, it was radical. V. Jagić took a great interest in two branches of Ukrainian linguistics: the history of the Ukrainian language development and historical grammar (on the basis of the researches of Old Russian literary heritage). As a result of the conducted studies it was found out that there were about 60 articles and reviews of Ukrainian studies in 42 issues of “Archive of Slavic Philology” by V. Jagić (1876-1929), half of which was dedicated to the questions of Ukrainian linguistics such as phonology, grammar, lexicology and dialectology.
Articolul de față prezintă studiile privind limba ucraineană din opera științifică a lui V. Jagić. Au fost folosite drept sursă articole în limba germană, recenzii preluate din „Archive of Slavic Philology” și lucrările lui V. Jagić. Articolul descrie direcțiile de cercetare ale intereselor lingvistice ale lui V. Jagić. Se arată că poziția lui V. Jagić în ceea ce privește chestiunea limbii ucrainene a fost una ambivalentă: pe de o parte – liberală, pe de altă parte – radicală. V. Jagić și-a exprimat un interes semnificativ pentru două ramuri ale lingvisticii ucrainene: istoria dezvoltării limbii ucrainene și gramatica istorică (pe baza cercetărilor asupra operelor literare în rusa veche). Analiza efectuată a relevat faptul că în „Archive of Slavic Philology” se regăsesc aproximativ 60 de articole și recenzii din domeniul studiilor ucrainene, scrise de V. Jagić (1876-1929), jumătate dintre acestea abordând aspecte lingvistice ale limbii ucrainene, precum fonologia, gramatica, lexicologia și dialectologia.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18236
ISSN: 1224-5712
734-7168
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnaleLingvistica.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.