Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1825
Title: Політизація етнічності: етнічні та політичні процеси у сучасному канадському суспільстві
Other Titles: Политизация этничности: этнические и политические процессы в современном канадском обществе
The politicization of ethnicity: ethnic and political processes in contemporary Canadian society
Authors: Кожолянко, Георгій
Гутковська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Кожолянко, Г. Політизація етнічності: етнічні та політичні процеси у сучасному канадському суспільстві / Г. Кожолянко, І. Гутковська // Україна - Європа - Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., Ч. 2. – С. 321-324. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст. - Рец. на кн.: Лупул Т. Я. Політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення: монографія / Т. Лупул. - Чернівці, 2010. - 456 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: рецензія
політизація етнічност
етнічні процеси
політичні процеси
Abstract: Рец. на кн.: Лупул Т. Я. Політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення: монографія / Т. Лупул. - Чернівці, 2010. - 456 с.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1825
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2011. Вип. 5, ч. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozholynko.pdf193,21 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.