Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20764
Title: Проблеми дистанційного навчання іноземних мов в умовах пандемії
Authors: Косович, Ольга Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Косович О. В. Проблеми дистанційного навчання іноземних мов в умовах пандемії // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (4 червня 2021 р.). Київ : ФМВ НАУ, 2021. С. 140-148
Issue Date: 4-Jun-2021
Publisher: ФМВ НАУ
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20764
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosovuch_Suchasni_tenden_conf.pdf747,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.