Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20816
Title: Мова і формування національної ідентичності
Authors: Косович, Ольга Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Косович О. В. Мова і формування національної ідентичності // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст. Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. С. 46
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20816
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosovuch_Cinnisns_orienturu_conf.pdf718,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.