Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2095
Title: Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ
Other Titles: Педагогические условия профилактики девиантного поведения учащихся профессионально-технических училищ
Pedagogical conditions of deviative behaviour prevention among the pupils of vocational schools
Authors: Товканець, Оксана Сергіївна
Bibliographic description (Ukraine): Товканець, О.С. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук :13.00.07 - теорія і методика виховання / Оксана Сергіївна Товканець ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 21 с.
Issue Date: 11-May-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: девіантна поведінка
профілактика
педагогічний моніторинг
модель попередження проявів девіацій
педагогічні умови
учні професійно-технічних училищ
Abstract: У дисертації досліджено проблему профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ. Розкрито суть понять «девіантна поведінка», «профілактика девіантної поведінки», охарактеризовано особливості девіантних проявів учнів професійно-технічних закладів, проаналізовано основні наукові підходи до профілактики девіантної поведінки. Розроблено і апробовано модель попередження проявів девіацій в учнів професійно-технічних училищ, системотвірним чинником якої є педагогічний моніторинг, визначено сукупність педагогічних умов, дотримання яких забезпечує ефективність профілактичної роботи (врахування індивідуальних особливостей учнів, формування правосвідомості учнів у процесі правового виховання, підготовка педагогічних працівників до профілактичної роботи, взаємодія соціальних інститутів у забезпеченні профілактики девіантної поведінки). Визначено критерії і показники рівнів схильності учнів ПТУ до девіантних проявів.
Диссертационное исследование посвящено проблеме профилактики девиантного поведения учащихся профессионально-технических училищ. В диссертации раскрыта сущность девиантного поведения, которое рассматривается как отклонение от общепринятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении социально-моральных норм и ценностей, нарушение процесса усвоения и использования этих норм. Проявления девиантного поведения являются особенно опасными в подростковом возрасте, поскольку могут обусловить дальнейшую социальную деформацию личности в случае несвоевременного реагирования со стороны педагогов, родителей, правоохранительных органов.
The thesis is devoted to the investigation of the problem of deviations. The main scientific approaches to the problem of the deviative behavior and the preventive work with the pupils have been revealed. The analysis of deviative behavior of the pupils of vocational schools is done and the model of preventive work is proposed. The dominative role of pedagogical monitoring as a part of model is underlined. The peculiarities of the content, forms and methods of preventive work with the pupils of vocational schools are considered. The conducted research shows that the developed model of the preventive work with the pupils of vocational schools being realized within the defined pedagogical conditions is effective.
Description: Захист відбувся 13 червня 2012 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2095
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Товканець О. С.pdf353,73 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.