Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22828
Title: Формування іншомовної фахової компетенції на основі використання ігрових методів
Authors: Заблоцька, Любов Михайлівна
Мелещенко, Віра Олександрівна
Черній, Людмила Віталіївна
Bibliographic description (Ukraine): Заблоцька Л. М., Мелещенко В. О., Черній Л. В. Формування іншомовної фахової компетенції на основі використання ігрових методів // Dynamics of the development of world science : The 7th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2020. P. 453-461
Issue Date: 18-Mar-2020
Publisher: Perfect Publishing
Keywords: іншомовна фахова компетентність
ігрові методи
гейміфікація
Abstract: У статті розглядається проблема формування іншомовної фахової компетентності як складовий компонент професійної компетентності випускників. Якісна іншомовна підготовка студентів неможлива без використання інтерактивних та сучасних форм та технологій навчання. Використання ігрових методів (рольова гра, ігрові дискусії, ігрові ситуації, навчальні ділові ігри) вважається одним із ефективних шляхів формування іншомовної професійної компетенції. Гейміфікація, як складова частина ігрової методики навчання, допоможе підняти мотивацію до вивчення іноземної мови, оскільки завдяки використанню ігор в електронному форматі допоможе значно урізноманітнити традиційну структуру занять.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22828
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernii_et_al_Dynamics_2020.pdf617,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.