Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23051
Title: Історія української музичної педагогіки: віденські зустрічі
Authors: Проців, Лілія Йосипівна
Bibliographic description (Ukraine): Проців Л. Й. Історія української музичної педагогіки: віденські зустрічі // // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. 2019. Вип. 4. С. 59-65.
Issue Date: 2019
Keywords: історія української музичної педагогіки
метаісторія
музична культура
культурні архетипи Відня
наукова та творча еліта
Abstract: У статті висвітлюється погляд на історію української музичної педагогіки як метаісторію, змістом якої є незмінні величини, духовні константи людства. До сталих структур, стійких в історичному часі, належать і такі сюжети, як збіги, аналогії, зустрічі в історії, часі та про сторі, які вимагають знаково-символічного тлумачення. З’ясовується, що ключовими учасниками складної драматургії української історії поряд з персонами виступають також міста як духовні та культурні центри, знакові для розвит ку вітчизняної музичної культури й освіти. Серед західноєвропейських міст, яким належить провідна роль у драмі вітчизняної історії, Відень — мегаполіс, у різні часи політична та мис тецька столиця Європи, а для значної частини українців — юридична столиця. Значення Від ня висвітлюється на прикладі життєвого та творчого шляху Є. Мандичевського й С. Ботке вича, музикантів, представників різних поколінь і регіонів, об’єднаних єдиним часопросто ром української історії та культури, у житті й творчості яких відобразився історичний шлях народу, відбулось символічне згортання історії у долю людини.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23051
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prociv_19.pdf159,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.