Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23568
Title: Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: теоретичний контекст
Authors: Пришляк, Оксана Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Пришляк О. Ю. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: теоретичний контекст: монографія / за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. 556 с.
Issue Date: 2021
Abstract: У монографії узагальнено наукові підходи до трактування суті міжкультурної компетентності, схарактеризовано провідні теорії та моделі міжкультурної взаємодії та міжкультурної компетентності; здійснено аналіз особливостей професійної діяльності фахівців соціономічних професій у міжкультурному середовищі; здійснено концептуалізацію міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій; схарактеризовано професіограму фахівця соціономічних професії; визначено структуру й основні компоненти міжкультурної компетентності; теоретично обґрунтовано систему формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Описано концептуальні засади мультикультурної освіти і професійної підготовки фахівців до роботи у міжкультурному середовищі у закладах освіти США, Канади і країнах Європейського Союзу. Монографію адресовано широкому загалу освітян, дослідникам міжкультурної компетентності та професійної підготовки фахівців соціономічних професій, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23568
Appears in Collections:Монографії, розділи з монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryshlyak_Form_mizhkulʹt_kompetent_mon.pdf4,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.