Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23862
Title: Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі
Bibliographic description (Ukraine): Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. 336 с. Рекомендовано до друку Вченою радою ТНПУ ім. В. Гнатюка (протокол № 3 від 26 жовтня 2021 року).
Issue Date: 2021
Publisher: Підручники і посібники
Abstract: У монографії, присвяченій 150 річниці від дня народження акаде-міка В. Гнатюка, простежено багатогранну діяльність вченого у сфе-рах фольклористики, етнографії, літературознавства, мовознавства, історії, культурології. Осмислено його місце у культурно-громадському і суспільно-політичному житті українців та роль у становленні української державності. Окреслено шляхи міжнародної співпраці ученого в контексті європейського вектору розвитку української науки початку ХХ століття. Дослідження здійснено на основі маловідомих архівних матеріалів, частина з яких в академічному просторі оприлю-днюється вперше. Для філологів, істориків, усіх, хто цікавиться розвитком української науки і культури.
Description: Повнотекстова монографія
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23862
ISBN: 978-966-07-4011-2
Appears in Collections:Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hnatyuk_yevrop_nauk_prost_mon.pdf6,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.