Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24371
Title: Дієслівні метафори в поезії Олега Ольжича: семантика та функціонування
Authors: Бабій, Ірина Михайлівна
Свистун, Ніна Олександрівна
Хом’як, Г. А.
Bibliographic description (Ukraine): Бабій І. М., Свистун Н. О., Хом’як Г. А. Дієслівні метафори в поезії Олега Ольжича: семантика та функціонування // Current Strategies in Academic Research: conference Proceedings of the 1st International Conference (July 16, 2021). Melbourne, Australia : Primedia elaunch LLC, 2021. P. 68-77.
Issue Date: 16-Jul-2021
Publisher: Primedia elaunch LLC
Keywords: Дієслівна метафора
Індивідуально-авторська метафора
Метафора
Метафорична конструкція
Традиційна метафора
Abstract: Стаття присвячена семантико-функціональному аналізу метафор у поезії Олега Ольжича. У статті, зокрема, описано семантику, граматичні та функційні особливості дієслівних метафор у творах письменника. В результаті здійсненого дослідження виявлено, що в поезії О. Ольжича дієслівні метафори найчастіше характеризують психологічний стан ліричного героя Нерідко поет уживає дієслівні метафори в пейзажах, у характеристиках природних явищ. Виявлено, що у своїх віршах О. Ольжич часто поєднує опис природи з описом душевного стану героя. Людина, її стан невіддільні від навколишнього, від усього, що оточує персонажа. Письменник часто будує свої метафоричні конструкції на вживанні іменників душа, серце, біль, щастя та ін. Такі метафори передають емоційний стан ліричного героя. Для підсилення зображуваних предметів та явищ або вираження психологічного стану ліричного героя в дієслівних метафоричних сполуках О. Ольжича вжито поруч кілька дієслів. Особливістю метафорики поета є вживання метафоричних конструкцій, побудованих на поєднанні кількох граматичних видів метафор, наприклад: дієслівної та прикметникової; дієслівної та іменникової; дієслівної, прикметникової та субстантивної. У результаті застосування статистичного методу виявлено, що метафори є найактивнішим засобом образотворення у мовотворчості Олега Ольжича. Крім традиційних, письменник ужив численну кількість оригінальних, незвичних метафор, які варто вважати індивідуально-авторськими. Переважна більшість метафор у поезії Олега Ольжича містять емоційно-експресивне забарвлення, служать вагомим засобом вираження психологічного стану ліричного героя.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24371
ISBN: 978-1-63972-771-1
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7___.pdf769,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.