Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24525
Title: Social work practice in strengthening household economic empowerment and support: Building sustainable livelihoods for working children’s parents
Other Titles: Практика соціальної роботи для зміцнення економічних можливостей та підтримки домогосподарств: побудова стійкої життєдіяльності для батьків працюючих дітей
Authors: Omorogiuwa, Tracy
Bibliographic description (Ukraine): Omorogiuwa, Т. Social work practice in strengthening household economic empowerment and support: Building sustainable livelihoods for working children’s parents // Social Work and Education. 2020. Vol. 7, n. 1. P. 53-64.
Issue Date: 2020
Keywords: Child labour
households’ economic empowerment
poverty
socio-economic development
social work
sustainable livelihoods
дитяча праця
розвиток економічної спроможності домогосподарств
бідність
соціально-економічний розвиток
соціальна робота
стабільна життєдіяльність
Abstract: Child labour studies worldwide have acknowledged the need to explore how empowering parents could strengthen household means of support. Hence, it is crucial to investigate the ideas that builds sustainable livelihoods of families to recovered child labourers in Nigeria, given the influence on children’s education, human relations, social and holistic development. This study is qualitative and examines the feedback obtained from social workers on social intervention measures that could strengthen household economic development with a view to addressing the problem of child labour. Using the thematic data analysis, the social workers interviewed put forward various elements of a holistic strategy for improving parents or guardians economic status as well as remediating children involved in child labour, which included; schooling assistance and socio-economic development. Hence, recommendations are made that policies and programmes need to be focused on developing and strengthening household economic sustainability. Social workers as service providers should ensure that support measures are significant to responding to clients’ needs.
Потреба у вивченні впливу наснаження батьків на посилення ресурсів сім’ї підтверджується багатьма дослідженнями. Мета даного дослідження полягала у визначенні ідеї, реалізація який може забезпечити стабільні доходи для сімей, неповнолітні у яких були залучені до дитячої праці, з врахуванням їх впливу на освіту дітей, їхні взаємовідносини з іншими людьми, соціальний та особистісний розвиток. До участі у фокус-груповому обговоренні було залучено шість соціальних працівників з м. Бенін, Нігерія з досвідом діяльності не менше шести років у сфері вирішення проблем, пов’язаних з дитячою працею. Питання, які задавалися соціальним працівникам стосувалися досвіду їхньої роботи та рівня досвідченості щодо питання дитячої праці; заходів соціальної роботи, що давали можливість здійснювати цілісне розширення можливостей для домашніх дітей, які працюють. Проведене якісне дослідження дало можливість визначити соціальні інтервенції, спрямовані на підвищення економічної спроможності домогосподарств з метою подолання проблеми дитячої праці. Використовуючи тематичний аналіз даних, було визначено складові цілісної стратегії покращення економічного становища батьків або опікунів, а також способи реабілітації дітей, залучених до дитячої праці, які включали: сприяння підвищенню доходів, надання шкільних матеріалів та мікро-кредитів, впровадження механізмів переказу готівки, програм розвитку навичок для батьків і дітей. Сформульовані рекомендації щодо розвитку та зміцнення економічної стабільності домогосподарств та визначена роль соціальних працівників у системі їх підтримки.
Description: DOI: 10.25128/2520-6230.20.1.4.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24525
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 7 No. 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omorogiuwa.pdf622,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.