Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2463
Title: Інформатизація освітнього процесу у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах
Other Titles: Информатизация образовательного процесса у высших учебных заведениях Украины в современных условиях
Informatization of the educational process the Ukrainian higher schools today
Authors: Горбатюк, Роман Михайлович
Семеляк, Ярослав Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Горбатюк Р. М. Інформатизація освітнього процесу у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах / Р. М. Горбатюк, Я. В. Семеляк // Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. / голов. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – № 24. – С. 63–68.
Issue Date: 2012
Publisher: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди
Keywords: електронний навчально-методичний комплекс
Moodle
взаємодія «викладач - студент»
інформаційні технології
професійні компетентності
Abstract: У статті окреслено основні тенденції інформатизації освітньої галузі в сучасних умовах. Виявлено основні проблеми, які перешкоджають застосуванню інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ. Обґрунтовано доцільність використання електронних навчально-методичних комплексів для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою.
В статье обозначены основные тенденции информатизации сферы образования в современных условиях. Выявлены основные проблемы, препятствующие использованию информационных технологий в учебном процессе ВУЗа. Обоснована целесообразность использования электронных учебно-методических комплексов для подготовки высококвалифицированных специалистов
The main trends of the educational process’s informatization in the modern are indicated in this article. The basic problems that prevent to using the informational technologies in the teaching process are determined. It’s grounded that the using of electronic training-methodical packages is very reasonable point in the teaching process in the higher school.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2463
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри комп'ютерних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horbatiuk_R_M_Semeliak_Y_V.pdf362,29 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.