Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24748
Назва: Ігрові технології : суть, можливості роботи з військовослужбовцями - учасниками бойових дій
Інші назви: Game technologies: the essence, possibilities of working with the servicemen the combatants
Автори: Bryndikov, Yuriy
Бібліографічний опис: Bryndikov Y. Ігрові технології : суть, можливості роботи з військовослужбовцями - учасниками бойових дій // Social Work and Education. 2018. Vol. 5, No. 1. P. 8-17
Дата публікації: 2018
Ключові слова: гра
ігрові технології
військовослужбовці - учасники бойових дій
game
game technology
servicemen the combatants
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано загальні підходи до проблеми застосування ігрових технологій у роботі з військовослужбовцями - учасниками бойових дій. У процесі дослідження представлено різні наукові підходи до сутності поняття «гра», що є особливим педагогічним творінням; проявом індивідуальної та колективної ігрової діяльності: вираженням ставлення людини до події, процесів, явищ: засобом отримання соціального досвіду. Охарактеризовано ігрові технології як групу методів і прийомів організації реабілітаційного процесу у формі різних ігор. Перевагами ігрових технологій при проведенні реабілітації військовослужбовці визначено можливості отримувати знання і формувати відповідні уміння і навички; приймати рішення; оцінювати власні дії і дії партнерів: розробляти стратегію і тактику власних дій. Встановлено, що при проведенні будь-яких видів ігор з комбатантами необхідно дотримуватися поетапної технології, що передбачає підготовку до проведення заняття в ігровій формі; безпосереднє проведення гри та аналітично-оцінювальний етап. Увагу зосереджено на принципах гри, які є обов’язковими і взаємопов’язаними між собою - імітаційного моделювання конкретних умов; проблемності змісту ділової гри; спільної діяльності учасників в умовах рольової взаємодії; діалогічного спілкування і взаємодії партнерів по грі; двоплановості ігрової діяльності.
The article analyzes the general approaches to the problem of the use of gaining technologies in working with the servicemen the combatants. There are presented in the research various scientific approaches to the essence o f the concept of “game”. It is a special pedagogical creation; a manifestation of individual and collective game activity; an expression of a person's attitude to an event, processes, phenomena; a mean of obtaining social experience. It is characterized gaming technologies as a group o f methods and techniques for organizing a rehabilitation process in the form of various games. The advantages of gaming technology during the rehabilitation of a serviceman are the ability to obtain knowledge and form appropriate skills; to make a decision; to evaluate own actions and actions of partners; to develop a strategy and tactics of their own actions. It is established that in conducting any kind o f games with the combatants it is necessary to observe the technology. The technology involves three stages. The first stage focuses on the preparation fo r the conduct of a training session in a gaming form. It contains the content, game script, gameplay stages, clear step-by-step instruction for combatants. At the second stage, the game is being conducted directly. It is aimed at revealing the internal (psychological), external (physical) and social activity o f the semicemen. The third stage is intended to summarize the results of the game, formulate the conclusions, and identify the positive aspects o f the game s effectiveness to their personal growth by the soldiers. The attention is focused on the principles of the game. They are binding and interrelated - simulating the simulation of specific conditions; problem content of the business game; joint activity of participants in conditions of role interaction; dialogic communication and interaction o f the game partners; two-plan game activity.
Опис: DOI : 10.25128/2520-6230.18.1.1
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24748
Розташовується у зібраннях:Social Work and Education Vol. 5 No. 1 (2018)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bryndikov.pdf202,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.