Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2591
Title: Аналіз області застосування відео цифрових систем контролю якості зернових
Other Titles: Анализ области применения видеоцифровых систем контроля качества зерновых
The analysis of fieldofapplication of computer vision systems of grain quality control evaluation
Authors: Матвійків, Володимир Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Матвійків В. П. Аналіз області застосування відео цифрових систем контролю якості зернових / В. П. Матвійків // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво / Луцьк. нац. техн. ун-ту; голов. ред. В. Д. Рудь. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 85–90.
Issue Date: 2012
Publisher: Луцький національний технічний університет
Keywords: неруйнівний контроль якості зернових
експрес-аналіз зерна
відеоцифровий контроль якості
Abstract: Здійснено аналіз систем визначення якості зернових, що базуються на використанні методів теорії розпізнавання образів. Визначено основні особливості їх побудови та надано рекомендації щодо їх використання і впровадження
Представлен анализ систем определения качества зерновых, что базируются на использовании методов теории распознавания образов. Определено основные особенности их построения, предоставлено рекомендации по их использовании и внедрении
There is presented the analysis of grain quality evaluation systems based on computer vision technologies in this article. Also there is determined basic development features, presented recommendations for using and application
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2591
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри комп'ютерних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviykiv.pdf210,92 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.