Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26258
Title: Видове різноманіття роду Allium L. у флорі Західного Поділля
Other Titles: Species diversity of the genus Allium L. in the flora of Western Podillia
Authors: Яворівський, Руслан Любомирович
Рубановська, Наталія
Сердюк, Вікторія
Bibliographic description (Ukraine): Яворівський Р., Рубановська Н., Сердюк В. Видове різноманіття роду Allium L. у флорі Західного Поділля // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : зб. наук. праць XLVIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 30 черв. 2022 р.). Переяслав, 2022. С. 7–9
Issue Date: 30-Jun-2022
Keywords: рід Цибуля
Allium L.
Західне Поділля
ендемік
географічний аналіз флори
genus Onion
Western Podillia
endemic
geographical analysis of flora
Abstract: Проаналізовано видовий склад роду Allium L. у флорі Західного Поділля, його червонокнижні та регіонально рідкісні види, розподіл видів за секціями, наведено результати географічного аналізу видів досліджуваного роду.
The species composition of the genus Allium L. in the flora of Western Podillia, its red book and regionally rare species, the distribution of species by sections, are analyzed, and the results of the geographical analysis of the species of the studied genus are given.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26258
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yavorivski_Allium.pdf529,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.