Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26481
Title: Теоретичнi аспекти застосування сучасних ГІС
Authors: Грод, Інна Миколаївна
Поплавська, Інна Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Грод І., Поплавська І. Теоретичнi аспекти застосування сучасних ГІС // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 2022. Вип. 83. С. 100-102.
Issue Date: 22-Jun-2022
Keywords: геоінформатика
банк даних
карта
методи
geoinformatics
data bank
map
methods
Abstract: У статті йдеться про робота сучасних ГІС-пакетів і створюваних на їхній базі прикладних аплікацій, інформативних блоків про стан довкілля, які дають змогу функціонувати цілісним географічним інформаційним системам для аналізу просторових кількісних та якісних показників досліджуваних об’єктів
The article deals with the work of modern GIS packages and application applications created on their basis, information blocks on the state of the environment, which allow the functioning of integrated geographic information systems for the analysis of spatial quantitative and qualitative indicators of the studied objects.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26481
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grod.pdf672,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.