Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26860
Title: Загальні методи наукового пізнання як основа системи природничо-наукових методів дослідження
Authors: Степанюк, Алла Василівна
Негоденко, А.
Bibliographic description (Ukraine): Степанюк А., Негоденко А. Загальні методи наукового пізнання як основа системи природничо-наукових методів дослідження // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. С. 54-56.
Issue Date: 12-May-2022
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26860
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stepanuk1.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.