Серія: Педагогіка ; Series: Pedagogics : [2261] Community home page

Logo
Збірник входить до переліку наукових фахових видань України
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 15881-4353P від 2010 р.
Мова видання: українська, російська, англійська
Редакційна колегія:  В. Чайка, І. Задорожна, В. Кравець Л. Морська, В. Поліщук, Г. Мешко, Б. Меєр, Б. П’єтрулевич, М. Фрейман, С. Фрейман, О. Янкович
Головний редактор Григорій Терещук — доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН України
Контактні телефони:
+38 (0352) 435797 (науковий відділ);
+38 (067) 3509288 (головний редактор);
+38 (096) 3442749 (відповідальний секретар).
E-mail: grygorchuk70@mail.ru​

Вимоги до статей

 

© "Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка"

Browse

Sub-communities within this community

1999 [186]

2001 [46]

2007 [209]

2008 [237]

2009 [229]

2010 [111]

2011 [225]

2012 [130]

2013 [132]

2014 [108]

2015 [85]

2016 [151]

2017 [111]

2018 [63]

2019 [42]

2020 [55]

2021 [52]

2022 [40]

2023 [49]