2008 : [237] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2008. № 8 [34]

Випуск присвячено актуальним проблемам впровадження інноваційних технологій у навчальний процес