Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2761
Title: Жанрово-стильовий синкретизм малої прози Богдана Лепкого
Authors: Зушман, М.Б.
Bibliographic description (Ukraine): Зушман, М. Б. Жанрово-стильовий синкретизм малої прози Богдана Лепкого [Текст] / М. Б. Зушман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 65–68. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: У статті проаналізовано жанрово-стильовий синкретизм малої прози Богдана Лепкого кінця ХІХ – початку ХХ століття на матеріалі поезій в прозі «Лежав при відчиненім вікні», «Жінка з квіткою», «Кидаю слова», «Хочу писати» в порівнянні з творчістю його сучасників.
Abstract stand analyzed genre and style syncretism of short stories Bohdan Lepky late 19th and early 20th century in prose material rea « Lying at an open» «Woman with flower», «I throw the words», «I wont to write» in comparison with the work of his contemporaries.
В статье анализируются особенности жанрово-стилистического синкретизма малых жанровых форм в творчестве Богдана Лепкого конца ХІХ – начала ХХ века на примере лирических миниатюр «Лежав при відчиненім вікні», «Жінка з квіткою», «Хочу писати» в сравнении с творчеством его современников.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2761
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2012. Вип. 36

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZushmashM.pdf205,41 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.