Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27910
Title: Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни
Authors: Грабик, Надія Михайлівна
Грубар, Ірина Ярославівна
Яремій, М. В.
Bibliographic description (Ukraine): Грабик Н. М., Грубар І. Я., Яремій М. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни // Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.) : у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 67-69
Issue Date: 20-Sep-2022
Publisher: ЦФЕНД
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27910
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabuk_Grubar_Jaremij_Nayka_osvita_conf.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.