Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2796
Title: Наратологічна проекція "межової ситуації" в українській малій прозі антивоєнної тематики перших десятиліть ХХ ст.
Authors: Савка, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Савка, М. Наратологічна проекція "межової ситуації" в українській малій прозі антивоєнної тематики перших десятиліть ХХ ст. [Текст] / М. Савка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 173–177. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: У статті розглядається динаміка екзистенційно-наратологічного дискурсу української малої прози антивоєнної тематики перших десятиліть ХХ ст. Особлива увага приділяється творчості С. Васильченка, К. Поліщука, В. Підмогильного, М. Черемшини.
In the article we deal with the dynamics of existentional narational discourse of the Ukrainian small prose of antiwar thematics of the first decades of the 20th century. Special attention is paid to creative activities of S.Vasylchenko, K.Polishchuk, V.Pidmohylnyj, M.Ceremshyna.
В статье рассматривается динамика экзистенциально-наратологического дискурса украинской малой прозы антивоєнной тематики первых десятилетий ХХ в. Особое внимание уделено творчеству С. Васильченка, К. Полищука, В. Пидмогильного, М. Черемшины.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2796
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2012. Вип. 36

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savka.pdf218,06 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.