Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28744
Title: Соціально-інституційні характеристики реінтеграції ветеранів гібридної війни
Other Titles: SOCIO-INSTITUTIONAL REINTEGRATION CHARACTERISTICS OF HYBRID WAR VETERANS
Authors: Захаріна, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Захаріна Т. Соціально-інституційні характеристики реінтеграції ветеранів гібридної війни // Social Work and Education. 2023. Vol. 10. No. 1. P. 17-26. DOI : 10.25128/2520-6230.23.1.2
Issue Date: 2023
Keywords: інституції
соціально-інституційні характеристики
ветеран
реінтеграція
соціальна реінтеграція
гібридна війна
social work
veterans
hybrid war
directions of social work
Abstract: У статті розглядаються соціально-інституційні характеристики реінтеграції ветеранів гібридної війни. Виклики, які постали сьогодні перед суспільством об’єднують всі інституції державного та недержавного сектору у вирішені проблем ветеранів, які пов’язані з процесом їх повернення у мирне життя. Саме тому, проблема соціальної реінтеграції ветеранів гібридної війни через призму соціально-інституційних характеристик процесу реінтеграції в сучасних умовах набуває своєї актуальності. Здійснено аналіз теоретичних засад поняття «соціальна реінтеграція» та розглянуто структуру соціальної реінтеграції. Змодельовано процес соціальної реінтеграції на основі системного підходу, що сприяє розумінню впливу зовнішніх умов на означений процес. Здійснено аналіз інституцій, які впливають на соціальну реінтеграцію та розкрито їх соціально-інституційні характеристики. Виявлено структурні компоненти: освітній, бізнесовий, духовний, соціальний, державний, громадський. Метою статті є визначення соціально-інституційних характеристик реінтеграції ветеранів гібридної війни. Основними завданнями є наступні: проаналізувати провідні наукові праці з проблеми дослідження; визначити структурні компоненти соціальної реінтеграції ветеранів; розкрити зміст соціальної реінтеграції ветеранів гібридної війни через призму соціально-інституційних характеристик процесу реінтеграції в сучасних умовах. Досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження було здійснено за допомогою теоретичних методів: аналізу, синтезу, дедукції, моделювання, систематизації. У висновках підтверджено, що консолідація зусиль всіх інституцій у процесі соціальної реінтеграції, сприятиме успішному процесу їх повернення в мирне життя.
The article considers the main areas of social work with veterans of the hybrid war. An analysis of scientific works on the research problem has been carried out in order to determine the main directions of social work with veterans. The results of an empirical study conducted in the form of a questionnaire have been presented. The results of the survey on determining the needs of veterans have formed the basis of the developed areas of social work with this category of clients. The purpose of the research, covered in the article, is to identify the problems of veterans of the hybrid war and to develop directions for social work with this category of clients. The main tasks are as follows: to analyze the leading scientific works on the research problem and substantiate the conceptual provisions of the problem of social work with veterans; to identify socio-psychological features of hybrid war veterans; to investigate the problems of hybrid war veterans as a basis for developing areas of social work with this population category. Achieving the set goal and solving research tasks has been carried out using theoretical, empirical and statistical methods of data processing. The conclusions confirm that the identified problems of hybrid war veterans can be grouped into the following groups: social, physiological, personal, legal and psychological. The determined socio-psychological characteristics of veterans give grounds for asserting that this category of clients needs the development of innovative directions of social work with this category of clients. Based on the results of the research, we have developed directions for social work with veterans of the hybrid war: social-legal, social-medical, social-pedagogical, psychological-social. The novelty of the research lies in the determination of actual problems of hybrid war veterans and their socio-psychological characteristics, which is the basis for the development of directions for social work with hybrid war veterans.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28744
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 10. No. 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAKHARINA.pdf679,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.