Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28746
Title: The effect of guidance and counselling services based on an ecological approach to academic integrity
Other Titles: Вплив консультаційних послуг, заснованих на екологічному підході на академічну доброчесність
Authors: Sugiharto, Dwi Yuwono Puji
Kholiq, Abdul
Nusantara, Boby Ardhian
Sutoyo, Anwar
Arum, Lenia Nawang
Bibliographic description (Ukraine): The effect of guidance and counselling services based on an ecological approach to academic integrity / D. Y. P. Sugiharto [ et al.] // Social Work and Education. 2023. Vol. 10. No. 1. P. 27-34. DOI : 10.25128/2520-6230.23.1.3
Issue Date: 2023
Keywords: counselling services
ecological approach
academic integrity
консультаційні послуги
екологічний підхід
академічна доброчесність
Abstract: The purpose of this study was to determine how the influence of ecological approach-based counselling services on academic integrity. The population of this study were all students in the school while the sample amounted to 398 students. This research uses ex post factor design. Data analysis techniques used were descriptive analysis and simple linear regression analysis. The results of the descriptive analysis showed that the level of student perceptions of approach-based counselling services was in the high category (M = 70.01) and the level of academic integrity was in the high category (M = 58.51). The results showed that the ecological approach-based counselling services affect academic integrity with the coefficient of determination (R2 = 0.365). This means that counselling services based on an ecological approach contribute 36.5% to increasing academic integrity. Therefore, it is necessary to develop an ecological approach-based counselling service model to develop students' academic integrity.
У сучасну епоху освіта розвивається дуже швидко і характеризується технологізацією означеної сфери. Існування технологічних розробок в освіті робить студентам доступ до навчальних ресурсів досить легким. Проте стрімкий розвиток технологій є викликом для студентів, щоб розвивати академічну доброчесність. Академічна доброчесність є серйозною проблемою сьогодення. Складно уникати академічного шахрайства за наявності існуючих технологій, особливо коли навчання здійснюється онлайн. Метою цього дослідження було визначити вплив консультаційних послуг, заснованих на екологічному підході, на академічну доброчесність. Проведно кількісне дослідження, респондентами якого складали всі учні школи: вибірка становила 398 учнів. В основі методології дослідження лежить пост факторний дизайн. Описовий аналіз і простий лінійний регресійний аналіз використано у процесі аналізу даних. Результати описового аналізу показали, що рівень сприйняття студентами консультаційних послуг, заснованих на екологічному підході, був високим (M = 70,01), і рівень академічної доброчесності – теж високим (M = 58,51). Результати показали, що консультаційні послуги, засновані на екологічному підході, впливають на академічну доброчесність з коефіцієнтом детермінації (R2 = 0,365). Це означає, що консультаційні послуги, засновані на екологічному підході, сприяють підвищенню академічної доброчесності на 36,5%. Тому для розвитку академічної доброчесності студентів необхідно розробити модель консультаційної служби, яка б могла надавати послуги на основі застосування екологічного підходу.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28746
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 10. No. 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUGIHARTO.pdf634,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.