Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29263
Title: Чинники впливу на популярність спортивних заходів серед українців
Authors: Гуменюк, Сергій Васильович
Басараб, Аліна
Bibliographic description (Ukraine): Гуменюк С., Басараб А. Чинники впливу на популярність спортивних заходів серед українців // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). Дрогобич : По́світ, 2023. С. 251-261
Issue Date: 27-Apr-2023
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: спортивні заходи
глядачі
спортсмени
популяризація
sports events
spectators
athletes
popularization
Abstract: У статті розглядаються чинники, що впливають на популярність спортивних заходів серед глядачів. Оскільки саме глядачі забезпечують стимулювання і підтримку для спортсменів та їх команд, підвищуючи їх мотивацію до досягнення кращих результатів та перемог, а також є важливим джерелом доходу для організаторів змагань та спонсорів. Проведене опитування за допомогою Google-форми серед українців, шляхом його поширення у соціальних мережах показало, що незважаючи на воєнний стан, українці виявляють значний інтерес до спортивних подій, продовжують займатися спортом та відвідувати спортивні заходи. При цьому значна частина глядачів надають перевагу перегляду онлайн трансляцій або їх записам. З’ясовано, що Інтернет є надзвичайно важливим, як засіб комунікації між спортом та глядачами. Соціальні мережі, діяльність блогерів та інші джерела інтернет-реклами є основою для інформаційної підтримки спортивних подій.
The article examines the factors affecting the popularity of sports events among spectators. Because it is the spectators who provide stimulation and support for athletes and their teams, increasing their motivation to achieve better results and victories, and are also an important source of income for competition organizers and sponsors. A survey conducted using a Google form among Ukrainians, through its distribution in social networks, showed that despite the state of war, Ukrainians show significant interest in sports events, continue to play sports and attend sports events. At the same time, a significant part of viewers prefer watching online broadcasts or their recordings. It was found that the Internet is extremely important as a means of communication between sports and spectators. Social networks, activities of bloggers and other sources of Internet advertising are the basis for informational support of sports events.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29263
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gymenyk_Basarab.pdf666,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.