Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29565
Title: Туристично-інформаційні центри Тернопільської області: сучасна мережа та особливості функціонування
Authors: Задворний, Сергій Ігорович
Bibliographic description (Ukraine): Задворний С. І. Туристично-інформаційні центри Тернопільської області: сучасна мережа та особливості функціонування // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) Львів : Камула, 2023. С. 184-190
Issue Date: 19-Apr-2023
Keywords: туризм
інформація
центр
послуга
регіон
місто
громада
розвиток
tourism
information
center
service
region
city
community
development
Abstract: У пропонованій статті здійснено аналіз сучасної мережі туристично-інформаційних центрів Тернопільської області. Розглянуто специфіку функціонування кожного центру. Запропоновано основні напрями вдосконалення мережі туристично- інформаційних центрів у регіоні.
The proposed article analyzes the modern network of tourist information centers of the Ternopil oblast. The specifics of the functioning of each center were considered. The main areas of improvement of the network of tourist information centers in the region are proposed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29565
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadvornuj_Indystr_gostunnosti.pdf593,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.