Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29566
Title: Електоральні симпатії як інструмент гібридної війни: просторовий аналіз
Other Titles: ELECTORAL PREFERENCES AS A TOOL OF HYBRID WARFARE: SPATIAL ANALYSIS
Authors: Кузишин, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Кузишин А. Електоральні симпатії як інструмент гібридної війни: просторовий аналіз // Географічна освіта і наука: виклики і поступ : Міжнародна науково-практична конференція присвячена 140-річчю географії у Львівському університеті Україна (м. Львів, 18‒20 травня 2023 р.). Львів, 2023. С. 207-211
Issue Date: 18-May-2023
Keywords: електоральний процес
виборча активність
гібридна війна
політична ідентичність
регіональні впливи
electoral process
electoral activitpolitical identityy
hybridwar
regional influences
Abstract: Проаналізовано прямі та опосередковані впливи, які використовуються для формування громадської думки в ході національних виборів в Україні. Визначено на регіональному та загальнонаціональному рівні особливості протікання процесів, які можна ідентифікувати як елементи гідридної війни щодо створення перепон до національної самоідентифікації населення України. При дослідженні використовувались дані парламентських та президентських виборчих кампаній, які відбувалися в Україні впродовж ХХІ ст. Обґрунтовано процеси, які могли за посередництва електоральних процесів, стимулювати та готувати військове вторгнення росії.
The study analyses the direct and indirect influences used to shape public opinion during the national elections in Ukraine. At the regional and national level, the study defines the peculiarities of the processes that can be identified as elements of the hybrid war to create obstacles to the national self-identification of the Ukrainian population. The study is based on data from the parliamentary and presidential election campaigns that took place in Ukraine during the 21st century. The processes that could stimulate and prepare russia's military invasion are justified through the electoral processes.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29566
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyzushun_Geogr_osvita.pdf202,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.