Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30943
Title: Гідрологічні заповідні об’єкти Тернопільського Придністер’я: екологічна роль та використання
Other Titles: Hydrological protected objects of Ternopil Prydnisteria: ecological role and use
Authors: Питуляк, Мирослава Романівна
Питуляк, Микола Васильович
Кузик, Ігор Романович
Стецько, Надія Петрівна
Хом’як, Н. В.
Жулканич, Б. М.
Bibliographic description (Ukraine): Гідрологічні заповідні об’єкти Тернопільського Придністер’я: екологічна роль та використання / М. Р. Питуляк та ін. // Екологічні науки : науково-практичний журнал. Гельветика, 2022. № 6(45). С. 139-143
Issue Date: 2022
Publisher: Гельветика
Keywords: гідрологічні заповідні об’єкти
природо-заповідний фонд
водоспади
озера
Тернопільське Придністер’я
водні об’єкти
hydrological protected objects
natural reserve fund
waterfalls
lakes
Ternopil Prydnisteria
water objects
Abstract: У статті проаналізовано особливості структури та значення гідрологічних заповідних об’єктів Тернопільського Придністер’я. Визначено показник заповідності межах об’єднаних територіальних громад,який змінюється в межах від 9-46%. Площа об’єктів і територій ПЗФ в межах територіальних громад Тернопільського Придністер’я складає 52055,5 га. Найвища частка природно-заповідних територій фіксується у Мельнице-Подільській селищній територіальній громаді – 56,5%. З’ясовано ,що гідрологічні природо заповідні об’єкти представлені у структурі природно-заповідного фонду всіх територі- альних громад Тернопільського Придністер’я на території НПП «Дністровський каньйон» та РЛП «Дністровський каньйон». Проведено аналіз структури гідрологічних природо заповідних об’єктів. На території Тернопільського Придністер’я під заповіданням знаходиться 3 водоспади, які займають площу 3,7 га; 4 джерела виходу підземних вод (0,06 га) та карстові озерця площею 5 га у с. Озеряни Борщівської територіальної громади. Таким чином, можна стверджувати, що різноманіття гідроло- гічних заповідних об’єктів Тернопільського Придністер’я є незначним у територіальному відношенні, але вони мають важ- ливе пізнавальне, водоохоронне, рекреаційне значення. Найвищий рекреаційно-туристичний потенціал мають природні водо- спади – Русилівські, Сокілецькі та штучний водоспад між селами Нирків та Нагоряни – Червоногородський (на р. Джурин). Формування природних водоспадів пов’язано з особливостями геологічної будови на даній території. Важливим є значення гідрологічних заповідних об’єктів як природних осередків формування екомережі,а також для фор- мування екологічної культури та вирішення еколого-економічних проблем водокористування.
Peculiarities of the structure and significance of hydrological protected objects of Ternopil Prydnisteria have been analyzed in the article. The rate of conservation within the united territorial communities has been determined, which varies from 9% to 46%. The area of the objects and territories of the natural reserve fund within the territorial communities of Ternopil Prydnisteria is 52055,5 hectares. The highest share of nature-reserved territories has been recorded in Melnytsia-Podilska territorial community – 56.5%. It has been found out that the hydrological nature-reserved objects are represented in the structure of the nature reserve fund of all territorial communities of Ternopil Prydnisteria on the territory of the Dnister Canyon NPP and the Dnister Canyon RLP. The analysis of the structure of hydrological nature protected objects has been carried out. On the territory of Ternopil Prydnisteria under the reserve there are 3 waterfalls, which occupy the area of 3,7 hectares; 4 sources of ground waters (0,06 ha) and karst lakes with the area of 5 ha in Ozeriany village in Borshchiv territorial community. Thus, it can be argued that the diversity of hydrological reserved objects of the Ternopil Prydnisteria is insignificant in territorial terms, but they have important educational, water protection, and recreational value. The highest recreational and tourist potential is possessed by the following natural waterfalls – Rusyliv waterfalls and Sokiletskyi waterfalls, and an artificial waterfall between Nyrkiv and Nahiriany villages – Chervonogorod waterfall (on the Dzhuryn River). The formation of natural waterfalls is associated with the peculiarities of the geological structure in the area. It is important to highlight the importance of hydrological protected objects as natural centers for the formation of eco-networks, as well as for the formation of ecological culture and the solution of ecological and economic problems of water use.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30943
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytuliak _ Pytuliak.pdf459,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.