Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМамченко, Олег Миколайович-
dc.date.accessioned2014-02-10T09:05:14Z-
dc.date.available2014-02-10T09:05:14Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationМамченко, О. М. Деякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п'ятої симфонії П. Чайковського [Текст] / О. М. Мамченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; головн. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 1. – С. 53–59. – Бібліогр. в кінці ст.-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3828-
dc.description.abstractУ статті досліджуються особливості виконавської інтерпретації П'ятої симфонії П. Чайковського. Увага зосереджується на психологічних аспектах написання твору композитором в контексті особистих обставин його життя. Узагальнюються висловлювання сучасників та послідовників П. Чайковського стосовно розуміння художнього змісту П'ятої симфонії з метою якомога достовірнішого відтворення історично дистанційованих артефактів.-
dc.description.abstractВ статье исследуются особенности исполнительской интерпретации Пятой симфонии П. Чайковского. Внимание сосредотачивается на психологических аспектах написания произведения композитором в контексте личных обстоятельств его жизни. Обобщаются высказывания современников и последователей П. Чайковского относительно понимания художественного содержания Пятой симфонии с целью более достоверного воспроизведения исторически дистанциированных артефактов.-
dc.description.abstractThis article analyzes performance interpretation of Tchaikovsky's Fifth Symphony. Attention focuses on the psychological aspects of writing a work by the composer in the context of the personal circumstances of his life. It sums expression contemporaries and followers of Tchaikovsky's about understanding the artistic content Fifth Symphony to play as more reliable historical artifacts distances.-
dc.language.isouk-
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesМистецтвознавство-
dc.titleДеякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п'ятої симфонії П. Чайковського-
dc.title.alternativeSome psychological aspects of performing interpretation of Peter Tchaikovsky fifth symphony-
dc.title.alternativeНекоторые психологические аспекты исполнительской нтерпретации пятой симфонии П. Чайковского-
dc.typeArticleuk_UA
dc.rights.holder© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. 2013. № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAMCHENKO.pdf217,83 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.