Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3886
Title: Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013
Bibliographic description (Ukraine): Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013 : бібліогр. покажчик / уклад.: І. А. Чайка ; редкол.: В. П. Кравець [та ін.]. Тернопіль, 2014. 340 с.
Issue Date: 2014
Abstract: В анотованому бібліографічному покажчику зібрано інформацію про друковані наукові праці, навчально-методичні посібники та електронні інформаційні джерела викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, видані у 2013 році. Праці науковців розміщено за розділами в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації до статей, опублікованих у фахових виданнях, подано трьома мовами (українською, російською та англійською), тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи зроблено згідно з чинними державними стандартами. За достовірність фактів, правильність назв, анотацій відповідальність несуть автори публікацій.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3886
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pokaz_2013.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.