Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4150
Title: Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи
Other Titles: Инновационное обучение в университете: опыт и перспективы
Innovative teaching at the university: experience and prospects
Authors: Балик, Надія Романівна
Bibliographic description (Ukraine): Балик Н.Р. Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи / Н.Р.Балик // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2013. — №5 (46). — С. 49-59.
Issue Date: 2013
Keywords: освітні інновації
програма Intel® «Навчання для майбутнього»
ІКТ-компетентності викладачів університету
Series/Report no.: КІ;2013
Abstract: У статті розглянуто результати досліджень із впровадження таких технологій інноваційного навчання у педагогічному університеті як, e-learning; collaborative learning; peer-to-peer learning; технології відкритих джерел; технології проектного навчання. Описано досвід інтеграції програми Intel® «Навчання для майбутнього» у навчальний процес Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Визначено основні етапи впровадження інновацій у навчальному закладі. Розглянуто ІКТ-компетентності викладачів, сформовані у результаті їх участі у програмі Intel® «Навчання для майбутнього».
В статье рассмотрены результаты исследований по внедрению таких технологий инновационного обучения в педагогическом университете как, e-learning; collaborative learning; peer-to-peer learning; технологии открытых источников; технологии проектного обучения. Описан опыт интеграции программы Intel ® «Обучение для будущего» в учебный процесс Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Определены основные этапы внедрения инноваций в учебном заведении. Рассмотрены ИКТ-компетентности преподавателей, сформированные в результате их участия в программе Intel ® «Обучение для будущего».
The following results of the research of the implementation of innovative technologies at the pedagogical university are described in the article: e-learning; collaborative learning; peer-to-peer learning; open source technologies, project-based learning technologies. The experience of integration programs Intel ® «Education for the Future» in the educational process of Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University is described. The main stages of innovation in education are determined. We consider the ICT competence of teachers, formed as a result of their participation in the Intel ® «Education for the Future».
URI: http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/854
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4150
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balyk_2013.pdf1,01 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.