Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4383
Title: Самособоюнаповнення як інтелектуальна модель спротиву тоталітаризму
Authors: Онікієнко, І. М.
Bibliographic description (Ukraine): Онікієнко, І. М. "Самособоюнаповнення" як інтелектуальна модель спротиву тоталітаризму [Текст] / І. М. Онікієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 146–150. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: Розглядається "самособоюнаповнення" В. Стуса як інтелектуальна модельспротиву тоталітаризму та художнє вираження цієї філософії буття в символі духовної дороги поетичної збірки "Час творчості". Універсальний символізм збірки осмислюється як реалізація концептуальних ідей епох Бароко, Модернізму та Постмодернізму, що у значній мірі пояснює етимологію та феномен наступних Стусових "Палімпсестів". "Самособоюнаповнення" В. Стуса розкривається в контексті філософської практики духовного пересотворення Г. Сковороди, коли створений вільний внутрішній мікрокосм душі відкриває простір в безмежжя макрокосму.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4383
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2014. Вип. 39

Files in This Item:
File SizeFormat 
Onikiyenko.djvu223,61 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.