Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4408
Title: Цензура як чинник формування літературного канону
Authors: Федорів, У. М.
Bibliographic description (Ukraine): Федорів, У. М. Цензура як чинник формування літературного канону [Текст] / У. М. Федорів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 356–360. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: Проаналізовано основні аспекти функціонування літературного канону, особливості процесів канонізації та деканонізації, а також чинника, що впливають на них. Зокрема увагу зосереджено на проблемі цензури як одній із основних у теорії літературного канону. Простежується взаємозв'язок між каноном і цензурою як соціальними чинниками організації культурного простору літератури, в якому відбуваються двосторонні процеси витворення чи руйнації, "центру" та "периферії", підтверджує думку про те, що цензурування спричиняється як до виведення "формули" канонізації тексту, так і є залежним від канону.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4408
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2014. Вип. 39

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fedoriv.djvu250,91 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.