Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4411
Title: Катастрофічні тенденції в українській і польській літературі міжвоєнного двадцятиліття
Authors: Харлан, О. Д.
Bibliographic description (Ukraine): Харлан, О. Д. Катастрофічні тенденції в українській і польській літературі міжвоєнного двадцятиліття [Текст] / О. Д. Харлан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 468–474. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: Пропонується компаративне дослідження розвитку української і польської прози міжвоєнного двадцятиліття в аспекті функціонування катастрофізму; узагальнено й систематизовано філософські засади формування катастрофічного світогляду; комплексно і системно проаналізовано дискурс катастрофізму і тенденції його художнього втілення; катастрофічна парадигма вивчається у співвідношенні з жанровими особливостями тогочасної прози та авторськими ідейно-естетичними інтенціями.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4411
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2014. Вип. 39

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kharlan.djvu325,51 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.