Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4414
Title: Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи
Authors: Хомишин, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Хомишин, О. М. Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи [Текст] / О. М. Хомишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 236–242. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: Присвячена аналізові специфіки організації комунікативного простору циклу повістей Ф. Дудка "В заграві" як однієї з важливих складових дослідження системогенези художнього мислення письменника. Доведено, що в наративній стратегії циклу домінуючим є поліфонічний принцип організації, що виявляється і в прийомі монтажу та дискретності зображуваного. Переключення "кутів зору", поліголосся, амплітуда пафосу, синтагматична організація тексту, принцип монтажу та внутрішнього кадрування дають відчуття масштабності подій, спрацьовують на відтворення багатоликого портрета епохи.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4414
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2014. Вип. 39

Files in This Item:
File SizeFormat 
Khomyshyn.djvu366,3 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.