Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4419
Title: Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття
Authors: Чепурняк, Т. О.
Bibliographic description (Ukraine): Чепурняк, Т. О. Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття [Текст] / Т. О. Чепурняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 253–258. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство
Abstract: В літературно-естетичному і психологічному аспектах розглядаються листи П. Тичини, адресовані Л. Папарук. Епістолярій чітко окреслює постать письменника, дає змогу осягнути його життєві позиції. Виявлено, що листи П. Тичини до коханої є точним відзеркаленням психологічного стану автора, репрезентують його оцінку умов праці, реакцію на події різного характеру. Вони також яскраво демонструють перші симптоми метаморфоз світогляду письменника. Доведено, що саме листи до Л. Папарук найбільш правдиво відтворюють буття П. Тичини та допомагають реципієнтові сформувати цілісне уявлення про людину-митця. У дослідженні здійснено поглиблений аналіз чинників, які порушували душевну стабільність письменника. Значна увага зосереджена на поетиці листів.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4419
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2014. Вип. 39

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chepurnyak.djvu329,25 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.