Серія: Історія ; Series: History (ISSN 2307-7778) Главная страница раздела Просмотр статистики

Науковий збірник внесено до переліку  фахових видань України

Мова видання: українська, російська, англійська

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Редакційна колегія: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак, Л. Баженов, Е. Бистрицька, В. Бонусняк, П. Брицький, В. Вежбенець, О. Добржанський, С. Качараба, А. Кліш, П. Коріненко, М. Литвин, К. Марек, М. Москалюк, Б. Савчук, О. Сухий

Головний редактор  І. С. Зуляк

Вимоги до статей


© Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Просмотр

Подразделы этого раздела