Серія: Історія ; Series: History (ISSN 2307-7778) : [1100] Community home page

Logo

Науковий збірник внесено до переліку  фахових видань України

Мова видання: українська, російська, англійська

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Редакційна колегія: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак, Л. Баженов, Е. Бистрицька, В. Бонусняк, П. Брицький, В. Вежбенець, О. Добржанський, С. Качараба, А. Кліш, П. Коріненко, М. Литвин, К. Марек, М. Москалюк, Б. Савчук, О. Сухий

Головний редактор  І. С. Зуляк

Вимоги до статей


© Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2009 [0]

2010 [58]

2011 [2]

2012 [110]

2013 [123]

2014 [182]

2015 [102]

2016 [198]

2017 [153]

2018 [123]

2019 [49]