Studіa methodologica (ISSN 2307-1222) : [1217] Community home page

Logo

Науковий альманах “Studia methodologica” створено для публікування результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук. До альманаху приймаються наукові статті з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Перевага надається статтям, що максимально відповідають профілю видання.
Альманах внесено до Переліку фахових видань ВАК України №5 від 10.05.2000 за спеціальністю “філологія”. Публікації в альманаху визнаються фаховими ВАК України згідно наказу №2-01/10 від 13.12.2000 за спеціальностями “філософія”, “соціологічні та політологічні науки”.

Редакційна колегія: Ольга Куца, Михайло Лабащук, Наталія Поплавська, Любов Струганець,  Оксана Веретюк, Тетяна Вільчинська,  Мар’яна Лановик, Микола Ткачук, Дмитро Бучко, Ігор Папуша, Наталія Лобас

Головний редактор  Роман Теодорович Гром’як

Голова міжнародної науково-редакційної ради:  Олег Лещак (Польща)

Міжнародна науково-редакційна рада: В. Заїка (Росія), Р. Стефаньський (Польща), Е. Касперський (Польща), Ю. Ситько (Україна), О. Глотов (Україна), М. Чаркіч (Сербія), В. Кравець (Україна), В. Сердюченко (Україна), С. Ткачов (Україна), Е. Лассан (Литва), О.Глазков (Росiя).

Додаткова інформація на сайті   http://studiamethodologica.com.ua

Адреса редакції: Studia methodologica, а/с 554,  Тернопіль-27, 46027.

Eлектроннa поштa: studiamethodologica@gmail.com

Традиційними стали рубрики альманаху “Методологічні студії”, “Мовознавчі студії”, “Літературознавчі студії”. Редакція також зацікавлена в матеріалах до рубрик “Рецензії та огляди”, “Переклади” (українською або російською мовами). Матеріали друкуються мовою ориґіналу із збереженням авторської стилістики. Авторам надсилається примірник альманаху. Примірник альманаху можна замовити за адресою редакції.
Увага! Редакція альманаху залишає за собою право на розміщення матеріалів кожного випуска на веб-сайті альманаху одразу після виходу його друкованої версії.

Вимоги до оформлення матеріалів: Матеріали приймаються у форматі .doc (Microsoft Word) або .rtf. Мінімальний обсяг статті — не менше 10 сторінок машинопису. Посилання необхідно робити за зразком: [Автор, рік: сторінка] або [номер позиції, сторінка].
Обов’язкова наявність даних про автора (прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, місце роботи, посада, службова та домашня адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти). Для студентів, аспірантів та пошукачів обов’язковою є наявність рекомендації наукового керівника. За відсутності даних про автора та рекомендації наукового керівника матеріали не будуть допущені до розгляду редакційною колеґією.
Редакція просить надсилати матеріали за адресою або електронною поштою.

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2001 [15]

2002 [48]

2003 [24]

2004 [21]

2005 [72]

2006 [48]

2007 [93]

2008 [150]

2009 [143]

2010 [59]

2011 [127]

2012 [54]

2013 [45]

2014 [138]

2015 [87]

2016 [31]

2017 [19]

2018 [22]

2019 [21]

Вимоги до оформлення матеріалів: Матеріали приймаються у форматі .doc (Microsoft Word) або .rtf. Мінімальний обсяг статті — не менше 10 сторінок машинопису. Посилання необхідно робити за зразком: [Автор, рік: сторінка] або [номер позиції, сторінка].
Обов’язкова наявність даних про автора (прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, місце роботи, посада, службова та домашня адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти). Для студентів, аспірантів та пошукачів обов’язковою є наявність рекомендації наукового керівника. За відсутності даних про автора та рекомендації наукового керівника матеріали не будуть допущені до розгляду редакційною колеґією.
Редакція просить надсилати матеріали за адресою або електронною поштою.