Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6011
Title: Полістилістична основа творчих змагань зі словом
Authors: Науменко, Наталія
Грещук, Владислав
Bibliographic description (Ukraine): Науменко, Н. Полістилістична основа творчих змагань зі словом / Наталія Науменко, Владислав Грещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Т. П. Вільчинська, О. М. Веретюк [ та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 41. – С. 481–488. – Рец. на кн.: Життя зі словом : ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / редкол.: М. Г. Жулинський, Р. П. Радишевський, В. П. Кравець [та ін.] ; за ред. М. Зимомрі. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – 598 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Series/Report no.: Літературознавство;
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6011
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2014. Вип. 41

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naumenko_Hreschuk.pdf311,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.