Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6149
Title: Стилізація карнавальних масок у наративі Гео Шкурупія
Authors: Васильків, Олена
Bibliographic description (Ukraine): Васильків, О. Стилізація карнавальних масок у наративі Гео Шкурупія / Олена Васильків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Т. П. Вільчинська, О. М. Веретюк [ та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 42. – С. 53–60. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: наратор
маска
модернізм
сюжет
композиція
образ
маска
іронія
роман
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті висвітлено поетику стилізацій масок у художній оповіді Гео Шкурупія. Автор спирається на традицію карнавального дискурсу, пародії, сміху. У цьому річищі центральними образами постмодерних творів Гео Шкурупія постають антигерої, які постійно відчувають у цій екзистенції незадоволеність світом, а відтак не здатні побачити духовні джерела для гармонії свого єства.
В работе исследуется поэтика стилизации маски в произведении Гео Шкурупия. Автор продолжает традицию карнавального дискурса, пародии, события, смеха. В этом ключе центральными образами постмодерных произведений Гео Шкурупия предстают антигерои, которые чувствуют в этой экзистенции неудовлетворительность миром, а також неспроможность увидеть духовные источники для гармонии своего ества.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6149
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2015. Вип. 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylkiv.pdf376,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.