Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6479
Title: Творення ергонімів у сфері медичних послуг в Україні та Польщі
Other Titles: Образование эргонимов в сфере медицинских услуг в Украине и Польше
Creation of ergonyms in the field of health care in Poland and Ukraine
Authors: Петрашик, Юрій
Bibliographic description (Ukraine): Петрашик, Ю. Творення ергонімів у сфері медичних послуг в Україні та Польщі / Юрій Петрашик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Вільчинська Т. П., Німчук В. В., Грещук В. В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 205–209. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ергонім
мотивація
інформативна функція
реклама
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: У статті проведено порівняльний аналіз творення українських і польських ергонімів у сфері медичних послуг. Досліджено особливості, спільні та відмінні риси назв закладів охорони здоров’я України та Польщі. Проаналізовано мотивацію, виявлено засоби вираження інформативної та рекламної функцій медичних ергонімів.
В статье проведен сравнительный анализ способов образования украинских и польских эргонимов в сфере медицинских услуг. Исследованы особенности, общие и отличительные черты названий учреждений здравоохранения Украины и Польши. Проанализирована мотивация, выявлено средства выражения информативной и рекламной функций медицинских эргонимов.
The article provides a comparative analysis of creation of Ukrainian and Polish ergonyms in health care. Features, differences and similarities of names of health facilities of Ukraine and Poland are studied. Motivation, means of expression of informative and advertising functions of ergonyms in health care are analyzed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6479
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 2 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrashyk.pdf419,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.