Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6484
Title: Статус подвійних імен (на матеріалі іменника м. Тернополя XIX ст.)
Other Titles: Статус двойных имён (на материале именникá г. Тернополя ХІХ в.)
Double personal names (based imennyk of Ternopil in XIX Centuries)
Authors: Свистун, Ніна
Bibliographic description (Ukraine): Свистун, Н. Статус подвійних імен (на матеріалі іменникá м. Тернополя XIX ст.) / Ніна Свистун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Вільчинська Т. П., Німчук В. В., Грещук В. В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 232–237. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: антропонім
іменнúк
особове ім’я
подвійні імена
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: У статті проаналізовано склад подвійних особових імен м. Тернополя ХІХ століття, почерпнутих із актових записів та журналів видачі свідоцтв про народження архіву міського відділу реєстрації актів цивільного стану Тернопільського міського управління юстиції; здійснено його аналіз
В статье проанализировано состав двойных личных имён г. Тернополя ХІХ века, которые выбраны из актовых записей и журналов выдачи свидетельсв о рождении архива городского отдела регистрации актов гражданского состояния Тернопольского городского управления юстиции.
The article analyzes the composition of double personal names of Ternopil in the XIX century, taken from documentary records and journals issuing birth certificates of Archive City Department of Vital Records Ternopil City Department of Justice.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6484
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 2 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svystun.pdf381,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.