Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6941
Title: Соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Other Titles: Социально-экономическое развитие Украины во второй половине XIX – начале ХХ в.
Socio-economic development of Ukraine in the second half of the 19th early 20th century
Authors: Москалюк, Микола Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Москалюк, М. Соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Микола Москалюк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць : 25-ій річниці Незалежності України присвячено / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016 . – Вип. 17. – С. 86–94. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Україна
губернія
Російська імперія
промисловий розвиток
підприємництво
промисловість
Abstract: Стаття присвячена ключовим проблемам дослідження соціально-економічного розвитку українських губерній Російської імперії у зазначений період.
Статья посвящена ключевым проблемам исследования социально-экономического развития украинских губерний Российской империи в указанный период.
The article is devoted to research key problems of socio-economic development of the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the period.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6941
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskalyuk.pdf542,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.