Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7241
Title: Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2015
Bibliographic description (Ukraine): Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2015 : бібліогр. покажчик / укладач І. А. Чайка. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 389 с.
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: В анотованому бібліографічному покажчику зібрано інформацію про друковані наукові праці, навчально-методичні посібники та електронні інформаційні джерела викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гатюка, видані у 2015 році. Праці науковців розміщено за розділами в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації до статей, опублікованих у фахових виданнях, подано трьома мовами (українською, російською та англійською). Тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи зроблено згідно з чинними державними стандартами. За достовірність фактів, правильність назв, анотацій відповідальність несуть автори публікацій.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7241
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pokaz_2015.pdf2,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.