Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7244
Title: Йосип Свинко – відомий вчений геолог, географ і педагог
Bibliographic description (Ukraine): Йосип Свинко – відомий вчений геолог, географ і педагог : біобібліогр. покажчик / укладач і бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька ; авт. передм.: М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 128 c. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).
Issue Date: 2016
Publisher: Терно-граф
Abstract: У бібліографічному покажчику подано основні біографічні дані та напрями наукової, педагогічної та громадської діяльності і хронологічний перелік праць кандидата геолого-мінералогічних наук,професора, академіка Української екологічної академії наук, почесного члена Українського товариства охорони природи, почесного члена Українського географічного товариства, члена Наукового товариства імені Т. Шевченка, ветерана праці, професора кафедри фізичної географії та методики її викладання Йосипа Михайловича Свинка.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7244
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svunko_2016.pdf25,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.