Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7253
Title: Підприємницька діяльність в Україні у другій половині ХІХ– на початку ХХ ст.
Other Titles: Предпринимательская деятельность в Украине во второй половине XIX – начале ХХ в.
Business in Ukraine in the second half of the 19th – early 20th century
Authors: Москалюк, Микола Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Москалюк, М. Підприємницька діяльність в Україні у другій половині ХІХ– на початку ХХ ст. / Микола Москалюк // Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 62–69. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: підприємництво
Україна
губернія
Російська імперія
промисловий розвиток
промисловість
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: Стаття присвячена ключовим проблемам дослідження розвитку підприємницької діяльності в українських губерніях Російської імперії у зазначений період.
Статья посвящена ключевым проблемам исследования развития предпринимательской деятельности в украинских губерниях Российской империи в указанный период.
The article is devoted to research key problems of entrepreneurship in the Ukrainian provinces of the empire in this period.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7253
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskalyuk.pdf387,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.