Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7259
Title: Візантизм як фактор цивілізаційного впливу на українське суспільство
Other Titles: Византизм как фактор цивилизационного влияния на украинское общество
Byzantium as a factor in civilization impact on ukrainian society
Authors: Юрій, Михайло
Bibliographic description (Ukraine): Юрій, М. Візантизм як фактор цивілізаційного впливу на українське суспільство / Михайло Юрій // Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 119–130. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: візантизм
культура
цивілізація
християнство
православ’я
суспільство
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: У статті йде мова про візантизм як комплекс релігійно-суспільних, державно-політичних, філософсько-моральних і художньо-естетичних ідей разом з відповідними їх формами соціальної практики, що генетично беруть початок зі зразків – архетипів Візантійської цивілізації і їх вплив на українське суспільство.
В статье идет речь о византизме как комплексе религиозно-общественных, государственно-политических, философско-моральных и художественно-эстетических идей вместе с соответствующими их формами социальной практики, что генетически берут начало с образцов – архетипов Византийской цивилизации и их влияние на украинское общество.
The article in question on byzantium as a set of religious-public, public-political, philosophical and moral and artistic and aesthetic ideas along with their corresponding forms of social practice that genetically originate from samples – Byzantine civilization archetypes and their impact on ukrainian society.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7259
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuriy.pdf420,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.