Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7260
Title: Комуністична експансія на терени Польської держави (перша половина 1920-х рр.)
Other Titles: Коммунистическая экспансия на территории Польского государства (первая половина 1920-х гг.)
Communist expansion in the Polish state (first half of 1920s)
Authors: Місько, Володимир Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Місько, В. Комуністична експансія на терени Польської держави (перша половина 1920-х рр.) / Володимир Місько// Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 131–138. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: комуністична ідеологія
ліворадикальний рух
Польща
Західна Україна
пропаганда
більшовицький уряд
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: У статті проаналізовано особливості поширення ліворадикальної ідеології на територію Польської держави упродовж першої половини 1920-х рр. Охарактеризовано методи, способи та засоби просування комуністичних цінностей більшовицьким урядом за межі Радянського Союзу.
В статье проанализированы особенности аспространения леворадикальной идеологии на территорию Польского государства на протяжении первой половины 1920-х годов. Охарактеризованы методы, способы и средства продвижения коммунистических ценностей большевистским правительством за границы Советского Союза.
The article analyzes the features of the spread of leftist ideology in the territory of the Polish states during the first half of the 1920s. Characterized by means of methods that promote communist values Bolshevik government of the Soviet Union abroad.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7260
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misko.pdf392,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.